Často kladené otázky

PŘIPOJTE SE K VÝZVĚ ZACHRAŇME LESY

82.43%

82,428

Naléhavě žádáme Vládu České republiky a Parlament České republiky - zajistěte nám a našim dětem lesy věkově i druhově pestré, zdravé a krásné lesy vhodné pro odpočinek včetně ostrovů divoké přírody. Vraťte život zpět tam, kam patří.

Zajistěte ohleduplné hospodaření v lesích s akcentem na zaměstnanost místních lidí namísto velkých těžařských firem.

Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky, dotace, zaveďte lepší certifikaci veřejných lesů a změňte zadání pro státní podnik Lesy ČR.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na https://zachranmelesy.cz/informacni-memorandum. za účelem informování o aktivitách v rámci výzvy Hnutí DUHA a o jeho dalších aktivitách k ochraně životního prostředí.
utm

KTERÉ ZMĚNY SE NÁM SPOLEČNĚ ZATÍM PODAŘILO PROSADIT?

Veřejné lesy zůstanou nás všech

Díky novele zákona se už nemusíme bát, že by se naše lesy prodaly soukromým developperům či investorům. Jsou tady a pro nás pro všechny.

Lesy budou pestřejší, bohatší a krásnější

Díky změně vyhlášky zákona o lesích se můžeme těšit na lesy plné různých druhů stromů.

Třetina lesních druhů bude mít domov

Oddechnout si může až třetina lesních druhů, kterým dá domov ponechané mrtvé dřevo. Těžební zbytky se díky novele zákona budou nechávat v lese.

Život v lese bude zase v rovnováze

V lese díky novele zákona bude jen tolik zvěře, aby neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. V lese začne panovat rovnováha divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

Lesy dostanou více času

 Lesníci nemusí vysázet stromy do dvou let od vytěžení zalesňovat, jak tomu bylo doposud. Na takových místech mají lesy šanci zotavit se samy tak, jak potřebují - u jejich kmenů mohou nyní růst malé stromky a nestojí to ani korunu. Tato území ministerstvo postupně rozšiřuje!

Nedovolme, aby české lesy přišly o své kouzlo, nebo dokonce dále umíraly. Zasaďte se s námi o budoucnost českých lesů. Příroda potřebuje každého z nás.

SEDM BODŮ PRO ZDRAVÉ LESY

1. Lesy pestré, bohaté a krásné

Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.

2. Lesy šetrně obhospodařované

Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.

3. Lesy s ostrovy divoké přírody

Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům - pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.

4. Život v lese v rovnováze

V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

5. Lesy pro všechny

Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny - turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.

6. Transparentní a ohleduplnou péči o lesy

Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí včetně místních dřevozpracovatelů.

7. Zasadit se o lepší lesy

Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.

K TOMU JE POTŘEBA ZMĚNIT ZÁKONY, VYHLÁŠKY, DOTACE, VYBRAT LEPŠÍ CERTIFIKACI PRO VEŘEJNÉ LESY, A ZMĚNIT ZADÁNÍ PRO STÁTNÍ PODNIK LESY ČR.

Co se ještě musí stát, abychom měli lesy plné života?

Novela mysliveckého zákona

Lesy mají být plné života. Jejich rovnováha se ale bohužel vlivem člověka rozklížila. Po vyhnání divokých šelem jsou přirozenými predátory srnek myslivci, to ale nyní nefunguje. Srnky tak spásají prakticky veškeré nově vyrostlé nebo draze vysázené stromky, které nejsou schované za pletivem. Naše budoucí lesy zmizí v břichu přemnožené zvěře.

Nejnovější články

Když hoří les
Ester Dobiášová | 28. Červenec | Články
Celý článek →
Alt

Zachraňme lesy je podpořeno v rámci Projektu Tl02000431 Spolupráce Při Adaptacích Na Změnu Klimatu V Klíčových Lesnických A Zemědělských Oblastech Je Spolufinancován Se Státní Podporou Technologické Agentury Čr V Rámci Programu Éta.